ครูพายุ : 081 594 7648
ข่าวสาร
อบรม ASCTA ออสเตรเลีย

Posted on ธันวาคม 6, 2020 by admin

สถาบันสอนว่ายน้ำ Krupayuswim ได้รับเกียรติจาก ASCTA ประเทศออสเตรเลีย เข้าอบรมในหลักสูตร Water Safety ให้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสอนว่ายน้ำ รวมถึงโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาส ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 11 โรงเรียน โดยได้รับทุนสนับสนุนมาจาก Chiangmai Internation Rotary มาเป็นเวลายาวนานกว่า 5 ปี 

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,