ครูพายุ : 081 594 7648
ข่าวสาร
เสื้อผ้ามือ2 แด่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดน

Posted on ธันวาคม 6, 2020 by admin

#ถึงเวลารื้อตู้เสื้อผ้าเพื่อพี่น้อง3จังหวัดชายแดน
อีกพื้นที่ที่หนักหนา ต้องการเยียวยาอย่างเร่งด่วน จากวิกฤตโควิด 19 คือ 3 จังหวัดชายแดน หากท่านใดมีเสื้อผ้ามือ 2 สภาพดี /เสื้อผ้าเด็ก /ขวดนมเด็ก /แพมเพิร์ส ทางผมขอรับไว้ เพื่อคัดแยก ทำความสะอาด
โดยผมได้ติดต่อไปยัง พี่ชมพู่ วรรณกนก เปาะอีแตดาโอะ ประธานสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ที่ออกพื้นที่แจกถุงยังชีพมาหลายสัปดาห์ แจ้งถึงความวิกฤตจากพิษโควิด 19 (จำเพาะเจาะจงไปยังครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ซึ่งเป็นภารกิจของลูกเหรียงอยู่แล้ว)
ผมในฐานะที่เคยเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ จ.ยะลา มาหลายครั้ง และมีโอกาสได้ร่วมงานกับลูกเหรียงมาหลายปี จึงอยากขอร่วมแสดงน้ำใจ ช่วยเยียวยารวบรวมเสื้อผ้า โดยผมจะทำการคัดแยก ทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนส่งต่อ

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,