ครูพายุ : 081 594 7648
ข่าวสาร
บริจาคนมผงช่วยโควิด

Posted on ธันวาคม 6, 2020 by admin

#นมผงสำหรับ300ครอบครัว
วันนี้ผมได้รับ นมผง Enfalac 300 กล่อง สำหรับ 300 ครอบครัว ขนาด225 กรัม (ทานได้ประมาณ 1 สัปดาห์/กล่อง) คุณ วิชญ์วศินต์ ประเสริฐ และเพื่อนๆ เป็นตัวแทนมอบเพื่อเตรียมบริจาคให้เด็กๆ แรกเกิด - 3 ปี (สูตร1 และ สูตร2) ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญครับ

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,