ครูพายุ : 081 594 7648
ข่าวสาร
โรงทานไข่ไก่

Posted on พฤษภาคม 6, 2020 by admin

ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สำหรับสกู้บพิเศษ "โรงทานไข่ไก่" เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 หวังว่าโครงการนี้ จะช่วยเยียวยา ให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,