ครูพายุ : 081 594 7648
วีดิโอ คลิป
ครูพายุ ปิดสระเปิดทำโรงทานใ่นช่วงโควิด-19

Posted on ธันวาคม 6, 2020 by admin

เหตุการณ์โควิด 19 หลายกิจการถูกสั่งปิด รวมถึงสระว่ายน้ำของครูพายุ โดยช่วงที่สระปิด ได้ใช้ประโยชน์ของสระว่ายน้ำสำนักงานใหญ่สาขา Bronco Kids Sport club เปิดเป็นโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 1 เดือน เพื่อให้ทุกท่านผ่านวิกฤต

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,