ครูพายุ : 081 594 7648
วีดิโอ คลิป
รายการตลาดเช้า เล่าเรื่อง

Posted on พฤศจิกายน 7, 2020 by admin

ครูพายุได้รับเกียรติจากรายการตลาดเช้าเล่าเรื่อง เผยแพร่เรื่องราวของโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาส เพื่อลดสถิติการจมน้ำของเด็กไทย

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,