ครูพายุ : 081 594 7648
วีดิโอ คลิป
ภาพยนต์โทรทัศน์เรื่อง "ลมหายใจใต้น้ำ" อัตชีวประวัติของครูพายุ

Posted on ธันวาคม 6, 2020 by admin

ภาพยนต์โทรทัศน์เรื่อง "ลมหายใจใต้น้ำ" อัตชีวประวัติของครูพายุ ณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม ที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,