ครูพายุ : 081 594 7648
วีดิโอ คลิป
ร่าง พรบ.ผู้ฝึกสอนกีฬา

Posted on มีนาคม 10, 2020 by admin

โครงการสระว่ายน้ำเดินได้ เกิดขึ้นเพราะ บางแห่ง ที่ต้องการเรียนว่ายน้ำจากโครงการว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาสไม่มีสระน้ำนอกจากนี้ครูพายุยังได้แสดงทัศนะของความเป็นเด็กพิเศษจากประสบการณ์ตรงของครู เพราะครูพายุมาจากเด็กพิเศษ

สำนักงานใหญ่ อาคาร Bronco kids sport club 76 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 081 594 7648 , 088 258 6250
วีดิโอ
ผลงานการกุศล
กิจกรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรการสอน
โซเชี่ยล
© Krupayuswim All Right Reserved.,